Структура і склад по САПР
РЕФЕРАТ


на тему:


СТРУКТУРА І СКЛАД ПО САПР
СТРУКТУРА І СКЛАД ПО САПР

Програмне забезпечення САПР поділяється на загальносистемне, базове і прикладне.

Загальносистемне ПО не відбиває специфіку конкретної предметної області й особливості конкретної САПР. Загальносистемне ПО розробляють для різних застосувань ЕОМ і в нього входять операційні системи (ОС) машин.

Базове ПО призначено для використання багатьма проектними організаціями. Воно розробляється разом з апаратною частиною робочих місць проектувальника і виконує функції обслуговуючих підсистем САПР. У базове ПО включають, наприклад, засобу редагування графічних зображень, системи керування базами даних і т.п.

Прикладне ПО складають пакети прикладних програм (ППП), призначені для виконання різних проектних процедур. ППП — сукупність програм, об'єднаних спільністю застосування й орієнтацією на визначений клас задач.

Укрупнена структура одного з рівнів ПО САПР представлена на мал. 2.9. При структуруванні програмного забезпечення крім ППП використовують поняття програмних систем, комплексів і компонентів.

Комплекс по визначенню в Єдиній системі програмної документації (ЕСПД)—складна програма, яку можна розділити на складові частини. Компоненти — складові частини програм, що виконують однорідні функції. Поняття «комплексів-компонентів» аналогічні поняттям «система-елемент» у блочно-ієрархічному проектуванні складних об'єктів.

У залежності від складу компонентів розрізняють кілька типів ППП.

ППП простої структури включають тільки функціональні обробні програми, кожна з який призначена для виконання деякої проектної чи процедури операції. ППП цього типу використовуються на таких маршрутах проектування, де виконувані проектні операції досить автономні і здійснюються послідовно, а міжпрограмне зв'язки слабкі.Операційна система

Моніторна система

Інструментальні засоби

ППП1

ПППn

Зв’язок з другими частинами по САПР

Система управління базою даних

...
ППП складної структури включають власну керуючу частину, називану монітором. Програмна система додатково поєднує засоби взаємодії і спілкування проектувальника й ЕОМ — язиковий процесор із проблемно-орієнтованою вхідною мовою. Програмні системи разом з відповідним лінгвістичним і інформаційним забезпеченням відносяться до програмно-методичних комплексів САПР;

Керуюча частина ПО має ієрархічну організацію. В узагальненому представленні її можна розділити на рівні: операційна система обчислювальної мережі, операційні системи окремих ЕОМ, моніторне системи різних автоматизованих систем, моніторна система окремої САПР, монітори окремих програмних чи систем ППП.

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории астрономия :

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ