Російський цар Микола ІІ

Скачать материал


Реферат на тему:Російський цар Микола ІІ”
Микола ІІ Олександрович

(6.05.1868 - 17.07.1918)


Імператор Всеросійський

(21.10.1894 - 2.03.1917)


Микола ІІ, старший син імператора Олександра ІІІ й імператриці Марії Федорівни, зійшов на престол після смерті свого батька. Коронація Миколи ІІ ознаменувалася катастрофою на Ходинському полы в Москві, у якій загинули кілька сотень людей.

Микола ІІ одержав гарну освыту, він володів французькою, англійською і німецькою мовами. У жовтні 1890 року великий князь Микола Олександрович зробив подорож на Далекий Схід, направляючись через Відень, Грецію і Єгипет в Індію, Китай і Японію. Зворотний шлях Миколи Олександровича лежав через весь Сибір.

Імператор був простий і легко доступний. У його характері сучасники відзначали два недоліки - слабку волю і мінливість.

Усе царювання Миколи ІІ пройшло в обстановці революційного руху, що наростав. На початку 1905 року в Росії спалахнула революція, що поклала початок деяким реформам. 17 квітня 1905 року був виданий Маніфест про віротерпимість, що дозволяв росіянинам переходити з православ'я в інші християнські релігії і визнавав релігійні права розкольників. 17 жовтня 1905 року вийшов Маніфест, по якому визнавалися основи цивільної волі: недоторканість особи, воля слова, збор і союзів. Була заснована Державна дума (1906 р.), без схвалення якої жоден закон не міг ввійти в силу.

По проекті П.А.Столипына проводилася аграрна реформа: селянам було дозволено вільно розпоряджатися своєю землею, створювати хутірські господарства. Була зроблена спроба скасування сільської громади, що мало величезне значення для розвитку капіталістичних відносин у селі.

В області зовнішньої політики Микола ІІ почав деякі кроки по стабілізації міжнародних відносин. У 1898 році російський імператор звернувся до урядів Європи з пропозиціями підписати угоди про збереження загального світу і встановлення меж постійного росту озброєнь. У 1899 і 1907 роках відбулися Гаазькі конференції миру, окремі рішення яких діють і донині.

У 1904 році Японія оголосила Росії війну, що закінчилася в 1905 році поразкою російської армії. За умовами мирного договору Росія сплатила Японії близько 200 млн. карбованців за утримання російських військовополонених і уступила їй половину острова Сахалін і Квантунську область з фортецею Порт-Артур і містом Далянь (Дальній). У 1914 році Росія на стороні країн Антанти проти Німеччини вступила в Першу світову війну.

Невдачі на фронті в Першій світовій війні, революційна пропаганда в тилу й у військах, розруха, міністерська чехарда і т.д. викликали різке невдоволення самодержавством у різних колах суспільства. Військові реформи 1905-12 років, що проводилися після поразки Росії в російсько-японській війні 1904-05 років, яка виявила серйозні недоліки в центральному управлінні, організації, системі комплектування, бойовій підготовці і технічному оснащенню армії. У перший період Військових реформ (1905-08) було децентралізовано вище військове керування (засноване незалежне від Військового міністерства Головне управління Генерального штабу, створена Рада державної оборони, генерали-інспектори були підлеглі прямо імператору), скорочені терміни дійсної служби (у піхоті і польовій артилерії з 5 до 3 років , в інших родах військ з 5 до 4 років, на флоті з 7 до 5 років), омолоджений офіцерський склад; поліпшені побут солдатів і матросів (харчування і речове постачання) і матеріальне становище офіцерів і солдатів.

У період Військових реформ (1909-12) була проведена централізація вищого керування (Головне керування Генштабу включене до складу Військового міністерства, скасована Рада державної оборони, генерали-інспектори підлеглі військовому міністру); за рахунок слабких у бойовому відношенні резервних і фортечних військ посилені польові війська (число армійських корпусів збільшилося з 31 до 37), створений при польових частинах запас, що при мобілізації виділявся для розгортання другочергових (включаючи польову артилерію, інженерні і залізничні війська, частини зв'язку), створені кулеметні команди в полках і корпусні авіазагони, юнкерські училища перетворені у військові училища, що одержали нові програми, уведені нові статути і наставляння. На початку березня 1917 року голова Державної думи М.В.Родзянко заявив Миколі ІІ, що збереження самодержавства можливо тільки за умови передачі трону царевичу Олексію при регенстві брата імператора великого князя Михайла. 2 березня 1917 року Микола ІІ, з огляду на слабке здоров'я свого сина Олексія, відрікся від престолу на користь свого брата Михайла Олександровича. Михайло Олександрович також підписав Маніфест про зречення від престолу. У Росії почалася республіканська ера.

5 травня 1905 року була затверджена Рада державної оборони; думка про цю установу була зовсім правильною: необхідно була така установа, у якому зосереджувалися б головні питання оборони держави, при участі представників військового і морського відомств. Головою був призначений князь Микола Миколайович, одночасно з цим пішло перетворення Військового міністерства й установа посади інспектора піхоти; на цю посаду був призначений генерал-ад'ютант О.К.Гриппенберг. По питанню про перетворення Військового міністерства було запропоноване створення посади начальника Генерального Штабу, незалежного від військового міністра. Аналогічно було запропоноване перетворення і Морське міністерство, а саме заснувати посади командуючих флотами і підкорити їхньому Государю через Раду державної оборони. Проект був відхилений, тому що діяльність Ради була незадовільною.

З 9 березня по 14 серпня 1917 року колишній імператор і члени його родини містилися під арештом у Царському Селі, потім їх переправили в Тобольськ. 30 квітня 1918 року в'язнів привезли в Екатеринбург, де в ніч на 17 липня 1918 року по постанові СНК і ВЦИК колишній імператор, його дружина і діти і слуги, що залишилися при них доктор і, були розстріляні чекістами.


Коронація Миколи ІІ


Микола Олександрович, старший син імператора Олександра ІІІ і його дружини Марії Федорівни, вступив на престол 21 жовтня 1894 року. 14 травня 1895 року в Успенському соборі Московського Кремля відбулася коронація Миколи ІІ. Після коронації урочиста процесія на чолі з імператором вийшла з Успенського собору і направилася в Архангельський собор, у якому поховані перші царі династії Романов, щоб поклонитися їх могилам. Після відвідування Благовіщенського собору імператор відправився у Великий Кремлівський палац. Перший день коронаційних торжеств закінчився парадним обідом у Грановитій палаті Московського Кремля.


Катастрофа на Ходинському полі


18 травня 1896 року, під час роздачі царських подарунків з нагоди коронації Миколи ІІ, на Ходинському полі (у північно-західній частині Москви, на початку сучасного Ленінградського проспекту) відбулися трагічні події. Через недбалість організаторів церемонії і міської влади почалася тиснява, у якій, по офіційним даним, загинули 1389 і одержали каліцтва 1300 чоловік.


Російсько-японська війна


Російсько-японська війна 1904-1905 р. велася за панування в Північно-Східному Китаї і Кореї. Війна була почата Японією. У 1904 році японський флот напав на Порт-Артур, оборона якого продовжувалася до початку 1905 року. Росія потерпіла поразки на ріці Ялу, під Ляояном, на ріці Шахе. У 1905 році японці розгромили російську армію в генеральному бої при Мукдені, а російський флот - при Цусимі. Війна закінчилася Портсмутським миром 1905 року, за умовами якого Росія визнала Корею сферою впливу Японії, уступила Японії Південний Сахалін і права на Ляодунський півострів з містами Порт-Артуром і Далеким. Поразка російської армії у війні прискорило початок революції 1905-1907 р.


Революція 1905 року


Революція, що почалася в Росії в 1905 році, була викликана капіталістичним розвитком, що прискорився, Росії, ростом політичної самосвідомості буржуазії, класовою консолідацією і боротьбою пролетаріату і необхідністю усунути спадщина феодалізму у виді самодержавства, панування поміщицького землеволодіння, общинних порядків у селі. Загострення соціальне- політичного конфлікту було прискорено російсько-японською війною 1904-1905 рр. Поштовхом до початку революції послужив розстріл 9 січня 1905 року мирної робочої демонстрації в Петербурзі. Найбільш активною революційною силою виступили робітники, ширилися селянські хвилювання, почалося революційне шумування в армії і у флоті. З вимогами реформ виступила буржуазія. Виникали професійні і політичні союзи, зміцнювалися революційні партії, з'явилися ліберальні і консервативні буржуазні партії. У Маніфесті від 17 жовтня 1905 року цар пішов на поступки, пообіцявши політичні свободи й започаткування Державної думи.

У грудні 1905 року були подавлені збройні повстання робітників у промислових центрах Росії. Однак страйки продовжувалися. Розгін 2-й Державної думи (3 червня 1907 року) означав кінець революції. Хоча революція 1905-1907 р. і не усунула корінних протиріч російського суспільства, проте вона змусила самодержавство піти на створення парламентського представництва і почати реформи, що дали новий імпульс розвитку капіталізму в Росії.


Державна дума


Державна дума - законосовещательное, представницька установа Російської імперії (1906-1917 р.) - була заснована Маніфестом 17 жовтня 1905 року. Дума розглядала законопроекти, що потім обговорювалися в Державній раді і затверджувалися царем. Багатоступінчасті вибори в Думу проводилися по 4 нерівноправним куріям. Половина населення країни (жінки, студенти, військовослужбовці) не мала виборчих прав. 27 лютого (12 березня) 1917 року Тимчасовий комітет Державної думи сформував Тимчасовий уряд. Формально Дума продовжувала існувати до 6 (19) жовтня 1917 року.


300-річчя дому Романових


У 1913 році Росія з надзвичайним розмахом відсвяткувала 300-річчя царського дому Романових. Ювілей був відзначений пишними торжествами, чудовими парадами, народними гулянками. У світ вийшли розкішні видання, присвячені історії царської династії. Країна з оптимізмом міркувала про майбутнє. Прогнози були різні, однак ніхто не міг припустити, що могутня, казавшаяся повної сил імперія доживає свої останні годи.

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории исторические личности:

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ