Транспортні засоби в консервному виробництві


РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ

Транспортні засоби в консервному виробництві

ЗМІСТ


1. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

1.1 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ З ТЯГОВИМ ОРГАНОМ

1.2 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ БЕЗ ТЯГОВИХ ОРГАНІВ

1.3 МОНОРЕЙКОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

1.4 БЕЗРЕЙКОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

1.5 НАСОСИ

2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


У механічному обладнанні плодово-консервного виробництва розрізняють: транспортні засоби: машини для миття сировини, тари і обладнання; машини для контролю, сортування і калібрування; машини для подрібнення і перемішування; обладнання для обробки сировини; обладнання сокового виробництва; машини для розфасовування, закупорювання та упаковування консервованої плодоовочевої продукції.


1. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ


Численні транспортні засоби можна поділити на три групи: міжцехові, внутрішньоцехові і зовнішні.

Міжцеховий транспорт забезпечує перевезення основних і допоміжних матеріалів із складських приміщень у цехи і готової продукції на склади. Найпоширеніші безрейкові засоби — самохідні возики, зокрема електровозики, електроштабелеукладачі та автотранспорт. Рідше використовують підвісні шляхи з електроталлю. Внутрішньоцеховий транспорт останнім часом став невід'ємною частиною безперервнопотокових технологічних ліній, переміщуючи продукт, що обробляється, послідовно з однієї машини чи апарата на наступні. Є важливим у роботі консервних заводів, виконує не тільки транспортні функції, а й суто технологічні. До зовнішніх транспортних засобів належать: залізничні, водні й автомобільні. їх призначення — доставка на територію консервних заводів сировини і допоміжних матеріалів та вивезення готової продукції. Зовнішній транспорт не належить до технологічного обладнання консервних заводів, тому нижче описано тільки міжцехові й внутрішньоцехові транспортні засоби. У консервному виробництві використовуються транспортні засоби з тяговим органом і без нього. Обидва види їх можуть безперервно переміщувати вантажі як у горизонтальному, так і у вертикальному (похилому) напрямках. Поряд з транспортними засобами безперервної дії в консервному виробництві застосовуються і періодично діючі — крани, підіймачі, ліфти, для яких характерна наявність робочого (підіймання) і неробочого (опускання) ходів.


1.1 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ З ТЯГОВИМ ОРГАНОМ


Стрічкові конвеєри. Слугують не тільки для міжопераційного зв'язку між окремими машинами та апаратами безперервно-потокових ліній, а й для контролю якості продукції (інспекційні), сортування (сортувальні), укладання продуктів в консервну тару (укладальні) тощо, а також для переміщення продуктів у мийних машинах, сушильних та бланшувальних апаратах та ін.

Стрічкові конвеєри складаються з нескінченної стрічки, приводного і натяжного барабанів та опорних роликів, що підтримують стрічку. Пропускна спроможність при переміщенні сипких вантажів на плоскій стрічці, кг/год,


П = 3600 b h v p φ,


де b — ширина шару продукту на стрічці, м; h — висота шару продукту на стрічці, м; v — швидкість руху стрічки, м/с; р — насипна маса продукту, кг/м3; φ — коефіцієнт заповнення стрічки (φ = 0,8...0,9).


Стрічковий конвеєр використовують як укладальний, при цьому продукт, що підлягає укладанню, подається на листах або в тазиках. Продуктивність такого конвеєра, кг/год,
де a — відстань між листами, м; т — маса продукту на листі, кг.

Довжина L (м) укладального конвеєра може бути визначена за заданою нормою виробітку одного працівника і загальною продуктивністю кон веєра:
де q — норма виробітку одного робітника, кг/год; l — довжина одного робочого місця (при односторонньому розташуванні робочих місць), м; 0,5; 0,75 — незавантажена частина конвеєра відповідно на початку і в кінці стрічки.


У разі влаштування робочих місць з обох боків довжина конвеєра скорочується удвічі. На консервних заводах ширина стрічки звичайно не перевищує 0,8 м, а довжина 10 — 12 м.

Пластинчасті конвеєри. У пластинчастих конвеєрах тяговим органом є ролико-втулковий ланцюг, а несучим — металеві або дерев'яні пластини, що прикріплюються до ланок ланцюга.

Перевага пластинчастих конвеєрів порівняно із стрічковими в тому, що по них можуть переміщуватись матеріали з високою і низькою температурою, великою масою і високою вологістю. Крім того, їх пластини, що контактують з харчовим продуктом, доступні для санітарної обробки і навіть стерилізації.

Продуктивність пластинчастих конвеєрів для переміщення сипких матеріалів обчислюють за тими самими формулами, що і для стрічкових конвеєрів. Швидкість руху настилу пластинчастого конвеєра для сипких матеріалів має становити 0,1 - 0,65, для штучних 0,3 - 0,9 м/с.

Скребкові конвеєри обмежено застосовуються на консервних заводах.

Якщо припустити, що жолоб заповнений продуктом на 50 % геометричної місткості, тобто що коефіцієнт його заповнення φ = 0,5, то пропускна спроможність скребкових конвеєрів, кг/с,


П = Вhvрφ,


де В — ширина лотка, м; h — висота лотка, м; р — щільність продукту, кг/м3; v — швидкість руху скребків, м/с.


Елеватори — це транспортні засоби безперервної дії з тяговим органом, що вертикально переміщує сипкі і штучні матеріали. Від стрічкових і пластинчастих конвеєрів відрізняються вертикальним розміщенням тягового органа, наявністю ковшів для сипких матеріалів і спеціальних захватів — для штучних вантажів.

Елеватор «гусяча шия» призначений для транспортування овочів, фруктів та інших продуктів насипом на певну висоту і довжину. Пропускна спроможність його, т/год: для гороху — 13,5; для овочів — 9,0; для фруктів — 5,85; встановлена потужність — до 0,8 кВт.

Цей елеватор випускається у чотирьох модифікаціях: Р9-КТ2-Е; Р9-КТ2-Е-01; Р9-КТ2-Е-02; Р9-КТ2-Е-03. їх розрізняють за кількістю вбудованих у них прямих коротких секцій, що визначають висоту підіймання продукту. Приводна і натяжна станції з'єднані між собою за допомогою прямих і дугоподібних секцій. Ковшовий конвеєр складається з двох втулково-роликових тягових ланцюгів з порожнистими валиками (осями) і зварних з нержавіючого листового прокату ковшів. Корпус перфорований або, за бажанням замовника, без перфорації. Стояк зварений з труб з перемичками. Душовий зрошувальний пристрій складається з двох труб із соплами, поперечної труби і штуцера з різьбою для приєднання до водопровідної мережі. Набір піддонів утворює жолоб з коробчастим перерізом. Сировина, що транспортується, подається у бункер. Бічні огорожі запобігають розсипанню матеріалів.

Фрикційний елеватор. У жерстяно-баночних цехах консервних заводів корпуси і пусті банки транспортуються фрикційними елеваторами, принцип дії яких ґрунтується на використанні сили тертя, що виникає між стрічкою і циліндричним корпусом банок. У фрикційному елеваторі ремінь під дією сили N притискається до корпусу банки масою G. Для нормальної експлуатації елеватора необхідно, щоб


N>Glf


У разі якщо нерухома стінка зроблена з металу, середнє значення коефіцієнта тертя f = 0,3, тому N ≈3G. Коли ремінь рухається зі швидкістю vр, то банка переміщується ним угору зі швидкістю vб = vр/2.

Тяговим органом фрикційного елеватора є вертикально розміщений ремінь, що охоплює шківи, з яких верхній є ведучим. По жолобу банки надходять на елеватор і затискуються між металевою напрямною і ременем. Ремінь притискується до корпусів банок стиснутими пластинчастими пружинами і стальною стрічкою. У верхній частині елеватора банки потрапляють у жолоб, а звідти — на склад або в етикетирувальні чи банкоукладальні та інші машини.

Станина фрикційного елеватора звичайно має вигляд труби, верхній кінець якої п'ятою кріпиться до стелі, а нижній — до підлоги. Привод розміщений у верхній частині станини.

Пропускна спроможність фрикційних елеваторів (банок за секунду)
Величина а залежить від діаметра банки d і становить 1,5 - 2,0 діаметра.


1.2 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ БЕЗ ТЯГОВИХ ОРГАНІВ


Гідравлічні конвеєри. Харчова сировина рослинного і тваринного походження, яка переробляється на консервних заводах, має щільність 0,94 - 1,0, тому придатна для гідравлічного транспортування (наприклад, томатів і яблук з сировинних майданчиків). Одночасно з транспортуванням здійснюється первинне миття плодів.

Гідравлічний конвеєр має вигляд жолоба з поперечним перерізом у формі півкола з вертикальними стінками. Схил конвеєра 8-12 мм на 1 м його довжини. Для нормальної роботи гідравлічних конвеєрів радіуси заокруглень мають бути не менше ніж 2,5-3,0 м.

Об'єм води і продукту, що проходять по гідравлічному конвеєру за секунду, обчислюють за формулами
де V — вода + продукт, м3/с; S — площа поперечного перерізу потоку, м2; v — швидкість руху потоку, м/с; k — коефіцієнт його шорсткості; R — гідравлічний радіус, що дорівнює відношенню площі залитого перерізу жолоба до довжини змоченого периметра; і — схил жолоба, м/пог. м.


При швидкості руху суміші (вода + продукт) 0,7 - 0,8 м/с і кратності витрат води відносно продукту 3-5 кг/кг пропускна спроможність гідравлічного конвеєра, т/год,
де v — швидкість руху суміші, м/с; S — площа поперечного перерізу жолоба, м2; п — коефіцієнт нерівномірності подачі продукту в конвеєр (п = 0,75...1,5); т — кратність витрат води відносно продукту.


Пневматичні транспортні установки призначені для переміщення сипких харчових продуктів (цукор-пісок, борошно, сушене томатне насіння, подрібнені прянощі тощо) у зваженому стані в потоці повітря. Переваги такого транспортування: герметичність, яка запобігає виділенню пилу і забрудненню продукту, що транспортується; повна механізація процесів завантаження і вивантаження матеріалів; можливість транспортування їх на значні відстані по трасі будь-якої конфігурації. Однак для роботи пневматичних установок потрібно в 3 - 4 рази більше енергії, ніж стрічкових конвеєрів рівнозначної продуктивності.

Розрізняють пневматичні транспортні установки всмоктувальні, нагнітальні й комбіновані. У всмоктувальних установках трубопровід перебуває під тиском, нижчим за атмосферний, в нагнітальних — вищим, а в комбінованих частина трубопроводів під меншим, а частина — під більшим.

Гвинтові конвеєри. Використовуються для переміщення сипких матеріалів у горизонтальному і похилому напрямках. До переваг їх можна віднести нескладність конструкції, що дає змогу виготовляти їх у ремонтно-механічних цехах консервних заводів, та відсутність тягових органів; до вад — подрібнення матеріалу, що транспортується, внаслідок тертя об жолоб і гвинт.

Конвеєр має жолоб з кришкою, транспортувальний гвинт, опорні і торцеві підшипників, підвісні проміжні підшипники, привод (показаний умовно). Крок гвинта становить 0,8 - 1,0 діаметра шнека (D).

Пропускна спроможність шнекових конвеєрів
де D — діаметр гвинта, м; s — крок гвинта, м; п — частота обертання гвинта, хв.-1; р — насипна маса продукту, кг/м3; φ — коефіцієнт заповнення.


Гравітаційні конвеєри. Принцип дії цих конвеєрів ґрунтується на використанні сили гравітації. Найбільш поширені роликові конвеєри рольганги легкого типу, що збираються з окремих секцій. Ролики для рольгангів виготовляються із стальних труб. На один такий ролик допускається навантаження не більше 588 Н. Встановлюються роликові конвеєри під кутом 1,5 - 3,5°, залежно від стану поверхні вантажів, що транспортуються. Так, для переміщення дерев'яних ящиків з гладенькою поверхнею роликовий конвеєр може бути встановлений під кутом 2°, а з шорсткою — 3,5 - 4°. Ящики або вироби з верхніх поверхів на нижні спускають спіральними спусками.

1.3 МОНОРЕЙКОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ


Монорейка — це стальна балка (звичайно двотаврового перерізу), закріплена під стелею у приміщенні або на спеціальних опорах за межами будівлі. Нижня її полиця є доріжкою, по якій переміщується возик електроталі. Остання має ходовий і вантажний електродвигуни і забезпечує переміщення вантажу в горизонтальному і вертикальному напрямках. На консервному заводі цей вид транспорту застосовують в автоклавних цехах.


1.4 БЕЗРЕЙКОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ


Безрейковими називаються транспортні засоби на колісному ходу, не пов'язані з певною траєкторією руху по рейковому шляху. Маючи велику маневреність, авто- і електропозики сприяли прогресу в галузі механізації транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт у харчовій і консервній промисловості.


1.5 НАСОСИ


У консервному виробництві використовують різні типи насосів для внутрішньо цехового переміщення м'язги, соків, готових рідких продуктів (сироп, повидло та ін.): поршневі, гвинтові, відцентрові, шестеренчасті.

Поршневі насоси призначені для порційного переміщення продукту. Основна вимога до них — забезпечення вільного виходу нагнітальної рідини через патрубок. У них високий ККД, вони здатні до самовсмоктування, але громіздкі, мають легко зношувані деталі (клапани) тощо.

За допомогою гвинтових насосів перекачують сусла, сухо-матеріали, пюре, сиропи, а відцентрових — соки і нев'язкі сиропи. Гвинтові насоси мають ряд переваг перед поршневими і відцентровими насосами, однак у них порівняно швидко зношується гума обойм. Переваги відцентрових насосів — простота і компактність конструкції; безпосередній привод від електродвигуна, що сприяє підвищенню ККД; низька вартість виготовлення, ремонту, монтажу і експлуатації; простота регулювання продуктивності і тиску; безперервна і плавна подача рідини; широта застосування — можна перекачувати рідину з сумішами (суспензіями); вади — необхідність заливати в них перед пуском рідину, низький ККД при малій продуктивності, різке зниження ККД при перекачуванні в'язких рідин.

Шестеренчастими насосами перекачують в'язкі продукти (сиропи, концентровані соки тощо).

2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ


Барабани (ролики) стрічкових і зірочки ланцюгових конвеєрів мають бути огороджені так, щоб огорожа перекривала бічну сторону конвеєра не менш як на 600 мм від осі барабана (ролика), зірочки або блока.

Під конвеєрами, розміщеними на висоті над робочими місцями, проїздами і проходами, а також під головками елеваторів, обов'язково влаштовують захисні сітки для запобігання падінню предметів, що транспортуються, і сировини. У місцях завантаження елеваторів обладнують завантажувальні бункери висотою від рівня підлоги або майданчика не менш ніж 1 м.

Корпуси норій мають бути повністю закриті кожухами з належною кількістю отворів, що закриваються для зручності санітарної обробки. Башмаки й головки норій, що транспортують пилоподібні матеріали, обладнують вбудованими місцевими підсосами за типом витяжної шафи.

Конвеєри, елеватори і норії мають натяжні станції, що забезпечують безпечний натяг стрічок, ланцюгів і тросів.

Стальні канати електротельферів мають відповідати «Правилам установлення і безпеки експлуатації вантажопідіймальних кранів».

Електротельфери, що працюють зі швидкістю понад 30 м/хв, мають бути забезпечені автоматичними гальмами, що спрацьовують при вимкненні струму.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Осокіна Н.М., Гайдай Г.С. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Умань - 2005 р.

2. Найченко В.М., Осадчий О.С. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів з основами товарознавства - К.: Школяр, 1999р.

3. Зберігання і переробка продукції рослинництва . І. Подпрятов, Л.Ф. Скалецька, А.М. Сеньков, В.С. Хилевич. — К.: Мета, 2002. — 495 с

4. Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Практикум: Навч. посібник. — К.: Вища освіта, 2004. — 272 с

5. Плодоовочеве консервне виробництво. Методика розрахунку та типові норми виробітку, часу. – К.: ТОВ “Комплекс Віта”, 1996. – 486 с.

6. Гончаренко, Г.М. Технологічне обладнання консервних та овочепереробних виробництв: довідник/ Г.М. Гончаренко, В.В. Дуб, В.В. Гончаренко. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 304 с

7. Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств: ДНАОП 1.8.10 - 1.19-98/ Затв. Наказ Держнаглядохоронпраці 27.05.98 №96/ М-во праці та соц. політики; Комітет по нагляду за охороною праці України. - К.: Держнаглядохоронпраці, 1999

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории транспорт :

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ