Показники перевезення вантажів та пасажирів

1. ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ


Вихідні дані:


Таблиця 1.1 - Характеристика ділянки шляху

Ділянка шляху

Довжина ділянок шляху по варіантах, км

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІX

X
АБ

200

250

300

450

400

350

250

500

300

450

БВ

300

400

350

450

300

500

200

350

250

200

ВГ

400

300

500

350

450

400

500

250

350

300

ГД

350

450

400

200

500

450

350

300

400

500


Таблиця 1.2 - Кореспонденція вантажних потоків

Пункти

Рід вантажу

Довжина ділянок шляху по варіантах, км

Відправлення

призначення

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІX

X


А

Д

зерно

-

100

150

200

-

250

100

200

-

150

А

Г

зерно

150

-

100

250

200

-

150

100

250

-

А

В

зерно

200

250

-

100

150

300

-

250

150

200

Б

Д

зерно

100

150

200

-

300

100

250

-

200

150

Б

Д

вугілля

-

150

250

300

200

-

100

250

300

200

Б

Г

вугілля

150

-

200

250

300

200

-

150

200

250

Б

В

вугілля

200

300

-

250

250

300

200

-

250

150

Б

Г

сіль

300

250

200

-

150

250

350

300

-

350

Б

Д

сіль

200

200

300

150

-

100

250

150

100

-

Д

А

ліс

200

250

150

100

200

150

250

100

200

150

Г

А

ліс

100

150

200

250

150

100

200

300

250

100

В

А

ліс

150

200

250

300

250

350

150

200

100

300

Д

В

щебень

-

250

150

200

300

-

250

100

150

200

Г

А

щебень

200

-

150

200

250

300

-

150

100

250

Г

Б

щебень

200

150

-

100

250

100

200

-

150

250

Г

В

щебень

150

200

250

-

100

150

200

300

-

100

В

Б

щебень

250

100

150

200

-

200

100

150

300

-

Максимальний обсяг перевезень за місяць, тис. т

530

540

535

560

550

545

555

530

540

555


Таблиця 1.3 - Розрахунок показників вантажних перевезень.

Пункти

Рід вантажу

Обсяг перевезень, тис. т (Gi)

Дальність перевезення вантажу, км Li


Вантажообіг, млн. т*км (АГ)


Середня дальність перевезення груза т*км (L)

Відправлення

призначення

Нагору

А

Д

зерно

200

1550

310


А

Г

зерно

250

1150

287,500


А

В

зерно

100

650

65


Разом по зерну:


550

3350

662,5

662500/550=1204,5

Б

Д

вугілля

300

1250

375


Б

Г

вугілля

250

850

212,5


Б

В

вугілля

250

350

752,5


Разом по вугілля


800

2450

1340

1340000/800=1675

Б

Д

сіль

150

1250

187.5

187500/150=1250

Разом нагору:


1500

7050

2190

2190000/1500=1460

Униз

Д

А

ліс

100

1550

155

Г

А

ліс

250

1150

287,5


В

А

ліс

300

650

195


Разом по лісу


650

3350

637.5

637500/650=980.8

Д

В

щебень

200

900

180


Г

А

щебень

200

1150

230


Г

Б

щебень

100

850

85


В

Б

щебень

200

350

70


Разом по щебню


700

3250

565

565000/700=807.1

Разом униз:


1350

6600

1202,5

1202500/1350=890,7

Усього в обох напрямках


2850

13650

3392,5

3392500/2850=1190,4


Таблиця 1.4 - Підсумкові показники вантажних перевезень

Показники перевезень вантажів

Розрахункова формула

Розмір

ність

Величина показника при русі

нагору

униз

В обох напрямках

Обсяг перевезень


Тис. т

1500

1350

2850

Вантажообіг


Млн. т*км

2190

1202,5

3392,5

Середня дальність перевезення тонни L вантажукм

1460

890,7

1190,4

Середня густота руху на ділянці


Млн. т*км

км

2190/7050=0,311

1202,5/6600=0,182

3392,5/13650= 0,248

Коофіціент неровномірності перевезень за часом


-

-

-

560/431,8=

=1,3

Коофіціент нерівномірності перев. по напрямкам


-

-

-

1202,5/2190 = 0,55


Кількість днів навігації - 200 діб,

200/30=6,6 міс кількість місяців навігації

Gміс= 2850/6,6=431,8 тис тон

В таблиці використовуються такі умові позначення:

- довжина ділянки, км;

- обсяг перевезень в самий напружений місяць навігацї;

- середньомісячний обсяг перевезень;

- вантажообіг відповідно в зворотньому та прямому напрямках.

2. НОРМУВАННЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ СУДЕН


Завдання 2.1 Визначення норм навантаження судна

2.1.1 Знайти норму завантаження судна визначеного типу "важким" вантажем при його експлуатації на ділянці з гарантованою глибиною. Вихідні дані по типах судів і ділянкам водного шляху по варіантах приведені в табл.2.1


Таблиця 2.1 - Вихідні дані для задач (остання цифра шифру) (№3)Рішення:

Норма завантаження - максимальна вага вантажу, яка може бути розташована в усіх вантажних приміщеннях і на палубі при визначених технічних характеристиках судна, властивостях вантажу та умовах плавання.

Норма завантаження, виходячи з максимальної осадки, розраховусться за формулою:
де Qp - вантажність судна, т; Те - експлуатаційно-можлива осадка судна;

Тр-То - осадка судна відповідно при повному завантажені та без вантажу.

2.1.2 У теплохід визначеного проекту завантажена деяка кількість залізобетонних виробів. Знайти експлуатаційне осідання судна. Вихідні дані по типах судів і кількості вантажу в залежності від варіанта приведені в табл.2.1 Характеристики вантажних теплоходів приведені в додатку І.

Рішення:
Знаходимо Те:


2468*2,33=2500 (Те-1,17);

Те =867544/2500=3,47


В цьому випадку так як кількість вантажу перевищує норму вантажу, то й експлуатаційна осадка більша за допустиму 3,3

Завдання 2.2 Визначення норм швидкості.

2.2.1 Для умов задачі 2.1 2 визначити розрахункову швидкість руху судна в спокійній глибокій воді.

Рішення:

Розрахункову швидкість руху судна в спокійній глибокій воді визначаємо з характеристик типу судна 1557:


Vпор. =20,7 км\год

Vвант. =19,8 км\год


2.2.2 Для умов задачі 2.1 2 визначити технічну швидкість руху судна нагору, якщо на ділянці водяного шляху, на якому експлуатується судно, утрати швидкості складають 2,5 км/год, а збільшення - 1,5 км/ч.

Рішення:

Технічною швидкістю вантажного судна називаеться його швидкють відносно берегу. Норма технічної швидкості розраховуеться за формулою:


U=VW


де V - розрахункова швидкість судна в спокійній, глибокій воді, км /год;

W - збільшення (зменшення) швидкості в залежності від течії.


Uпор. нагору =20,7 км\год-2,5 км/год=18,2 км/год

Uпор. униз =20,7 км\год+1,5 км/год=22,2 км/год

Uвант. нагору =19,8 км\год-2,5 км/год=17,3 км/год

Uвант. униз =19,8 км\год+1,5 км/год=21,3 км/год

Завдання 2.3 Визначення норм часу.


2.3.1 Для умов задачі 2.2.2 визначити норми часу ходу на ділянках, якщо довжина ділянки складає 300 км.

Рішення:

Норма часу ходу судна або составу по водій ділянці визначаеться за формулою:
де Lділ - довжина ділянки.
2.3.2 Для судна, зазначеного в задачі 2.1 2 знайти норми часу вантажної обробки. Судно-годинні норми навантаження і вивантаження в залежності від варіанта представлені в табл.2.2

Рішення:

Норма часу вантажної обробки судна в порту визначаеться за формулою:


де Бch - судно-годинні норми вантажної обробки судна, т/год,


Таблиця 2.2 - Судно-годинні норми навантаження-вивантаження (передостання цифра шифру) - (№4);

3. ВАНТАЖНА ЛІНІЯ


Теоретичні положення

Вантажна лінія - регулярний транспортний зв'язок між пунктами відправлення для перевезення одного роду вантажу, що здійснюється однотипним флотом.

Організувати вантажну лінію - це означає розрахувати її показники (характеристики) і визначити схему вантажопотоку та потребу у флоті.

Завдання: Організувати вантажну лінію по перевезенню гравію і розрахувати її характеристики по наступним вихідним даним. Вихідні дані в залежності від варіанта представлені в табл.3.1


Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку вантажної лінії (остання цифра шифру)

Показники по варіантах

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІX

X

1. Обсяг перевезень тис. т (G)

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

2. Тип судна

576

326

5075

276

5595

P-19

1557

21-88

781-Э

507-Б

3. Період відправлення

(Твід)

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

4. Відстань між пунктами відп. і призн., км (L)

815

730

650

940

1060

1100

900

800

700

600

5. Час стоянок за круговий рейс (tcт) діб.

2,1

2,2

2,4

2,7

2,8

3,0

3,3

3,5

3,6

3,7

6. Завантаження суден по усім варіантам (Qp) - повна.


Результати розрахунків зручніше представити за формою табл.3.2 Втратами (збільшеннями) швидкостей знехтувати

Рішення:

Таблиця 3.2 - Розрахунок характеристик вантажної лінії

Показники

Розрахункова формула

Розмірність

Розрах. і величина показника

1. Схема вантажопотоку

-

-


2. Розмір судового потоку


Одиниць

800000/4800=166

3. Частота відправлення


од/сут.

166/200=0,83

4. Інтервал відправлення


сут

200/166=1,2

5. Час ходу з вантажем


сут

650/21≈31

6. Час ходу порожньому


сут

650/23=28,3

7. Тривалість кругового рейса


сут

31+28,3+2,4=61,7

8. Потреба у флоті


Одиниць

0,83*61,7=51,2≈52

4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТУ


Теоретичні положення

Система експлуатаційних показників призначена для планування, оцінки та обліку роботи транспортного флоту.

Вихідними даними для розрахунку експлуатаційних показників є вантажообіг та показники витрат флоту (табл. .4.1)

Діюча в теперішній час система показників включає чотири групи показників (табл. .4.2). З метою використання експлуатаційних показників для порівняльної оцінки роботи суден річкових типів показники розраховують на 1т вантажопідйомності тоннажу ( - для самохідних суден і барж), на 1 одиницю потужності ( - для буксирів та штовхачів) і на одне пасажирське місце (Мр - для пасажирських суден).

Завдання: Для умов задачі 3.1 визначити показники використання флоту за умови, що 30% перевезеного вантажу було відвантажено в пункті В, що знаходиться на відстані 500 км від початкового пункту.

А

И

С

ВС

500 км

150 кмЕксплуатаційний період прийняти на 10 сут більше періоду відправлення. Результати розрахунків надати в таблиці (див. табл.4.2)

G= 800тис. т

G= 560тис. т

З А в В перевезено - G= 800тис. т; З В в С перевезено - 560 тис. т

Таблиця 4.1 - Показники витрат флоту

п/п

Види флоту

По вантажопідймності

По пробігу

За часом

1

Вантажний флот (самохідний, несамохідний)

16500т


=539500000т км

=539500000т км

=54600000 т діб

=8060000 т діб

=7358000 т дібПоказники:

1) - тонаже-рейси вантажні;

Qp - вантажопідйомність;

nв - кількість вантажних рейсів;

nв = 200/61,7 = 3,3; 200 діб -навігац. період

- тонаже-кілометри вантажні;

- тонаже-доби (на хід з вантажем; в експлуатації).


Показники

Розрахункова формула

Розмірність

Розрахунок і величина показника

1 Показники навантаження

1.1 Навантаження по пробігу= (500*800000+150*560000) /539500000 = 0,9

1.2 Навантаження по відправленню=800000/166*5000=0,96

1.3 Коефіцієнт використання= (500*800000+150*560000+650*0) / 539500000+539500000 = 0,44

ІІ Показники по швидкості

2.1 Технічна швидкість руху з вантажем


км/доб

=539500000/8060000 т діб = =67 км/доб

2.2 Технічна швидкість руху порожнього


км/доб

=539500000/7358000т діб= 74 км/доб


2.3 Шляхова швидкість


км/доб

=539500000/54600000 = =10 км/доб

ІІІ Показники використання флоту за часом

3.1 Тривалість середнього обороту


діб

54600000/5000*166 = 65,7

3.2 Коофіцієнт використання часу на хід з вантажем=8600000/ 54600000=0,15

ІV Показники продуктивності і провідної здатності

4.1 Валова продуктивність

, де Аг -вантажообігАг =500*800000+150*560000+650*0=

=484000000т км

Рв =484000000/ 5000*166=583

4.2 Провізна здатність=583*54600000=318318*104


ДОДАТОК 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНТАЖНИХ ТЕПЛОХОДІВ


Номер

проукту

Вантажопідйомність,

т

Осадка,

м

Швидкість, км/год

Клас регістра

З вантажем

порожнє

З вантажем

порожнє

326

1300

3,0

1,36

20,7

21,5

М

781-Э

1200

3,46

1,22

19,4

20,6

О

21-88

2000

3,5

0,72

20,0

20,8

О

5076

5000

3,5

0,72

21,0

23,0

О

1557

2700

3,5

1,17

19,8

20,7

М-ЕП

576

2000

2,8

0,77

19,2

20,8

О

559-Б

1200

1,7

0,46

17,0

18,2

М

Р-19

1000

3,0

0,94

27,5

29,0

О

276

700

2,2

1,2

16,5

18,0

ОПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Захаров В.Н., Зачесов В.П., Малышкин А.Г. Организация работы флота, - М.: Транспорт, 1994.

2. Ирхин А.П., Суворов В.С., Щепетов В.К. Управление флотом и портами: Учебник для вузов Под ред. А.П. Ирхина, - М; Транспорт, 1986

3. Малышкин А.Г. Организация работы речного флота. - М. Транспорт, 1986

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории транспорт :

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ