Конспект по естествознание на тему "Табиатнинг тақвими борми?"

5-дарс

Фан номи: табиатшунослик

Мактаб: №111 М.Маметова номли умумй ўрта мактаб

Куни: 28.09.2017

Муаллимнинг исми: Абдираимова Мархабо

Синф: 2- «В»

Қатнашганлар:

Қатнашмаганлар сони:

Узоқ муддатли режанинг

бўлим мақсади

Жонли табиат.

2.2.1.1.Ўсимликлар турларини солиштириш ҳамда гурухларга ажратиш; уларнинг ўхшашликлари билан фарқни ажрата билиш.

2.1.2 .1. Ўсимликларнинг қандай сирлари борлигини билиш.

Кузатишнинг етакчи белгиларини аниқлай билиш кўникмаларини ривожлантириш.

Мавзу:

Табиатнинг тақвими борми?

Дарсга асосланган ўқиш мақсадлари:

Барча ўқувчилар: ўз фикрларини билдириб,саволларга жавоб бера олади

Ўқувчиларнинг босим бўлаги: ўсимликларнинг қандай қисмлари борлигини айта олади.

Айрим ўқувчилар:ўсимликларни кузатиб, тажриба ўтказа олади.

Луғат бойлиги

Асосий терминлар:ўсимликлар, илдиз,ботаника

Таянч сўзлар:ўсимликлар, қайрағоч, мойчечак,терак, маймунжон,настарин,момақаймоқ, лола

Диалог: -Ўсимликлар тузилишини айтиб беринг.Ўсимликларнинг ҳар қисми қандай вазифани бажаради?

-Ўсимликларнинг қандай гуруҳларини айта оласиз ?

Баҳолаш мезони

Ўсимликлар турларини солиштиради ҳамда гурухларга ажратади,уларнинг ўхшашликлари билан фарқини ажрата олади.

Ўсимликларнинг қандай сирлари борлигини билади.

Кузатишнинг етакчи белгиларини аниқлай билади,кўникмаларини ривожлантиради.

Соғликни сақлаш ва техника хавфсизлиги

Йўлда ҳаракати қоидаларига риоя қилиш кераклигини болаларга тушунтириб борилади.

Қадриятларни ёритиш


«Мангу эл»5.бу-Оммавий Меҳнат Жамияти..

Ўзлаштирилган малакалар

Ўсимликлар тузилиши ,ҳар бири қандай вазифа бажаришини билади.

Дарс режаси

Режаланган вақт


Режадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг)

РесурстарБоши 5 минут


Ўқувчилар билан шодлик давраси қуриб,шеър ёд оламиз.

Келинг дўстлар қўл ушлашиб,

Бирга давра қурайлик.

Шодланишиб гул тутишиб,

Хурсанд бўлиб турайлик.

Ўқувчиларни гуруҳларга бириктириб,дарс мақсадлари биргаликда аниқланади.

1-гуруҳ. Ўсимликлар. 2-гуруҳ. Илдиз.

Ўсимликлар, илдиз сўзлар ёзилган қоғоз


5 минут


Ўртаси

25минут

Иссиқ ўриндиқ” усулидан фойдаланиб, ўтган мавзу мустаҳкамланади.

1-топшириқ. Ҳарфлардан сўзлар тузинг ва ўқинг.

Бу фан нимани ўрганади? Тадқиқот мавзусини аниқланг.

БОТАНИКА

Дескриптор: Билим олувчи;

-ҳарфлардан сўзлар туза олади.

-ботаника фани нимани ўргата олишини билади.

2-топшириқ. Гуруҳда ишлаш. Ўсимликларнинг тузилиши ҳақида айтиб беринг.Ўсимликнинг ҳар бир қисми қандай вазифани бажаради.

Дескриптор: Билим олувчи;

-ўсимликларнинг тузилишини айтиб бера олади.

-ўсимликларнинг қисмлари қандай вазифа бажаришини айта олади.

3-топшириқ.

Ўсимликларнинг қандай гуруҳини айта оласиз?

Қарағоч, мойчечак, терак, маймунжон, настарин,момақаймоқ,лола қандай гуруҳларга киради? Бу ўсимликларни таққосланг. Ўхшашлигини ва фарқини топинг. Яхши жавоб берган ўқувчилар рағбатлантирилади.

4-топшириқ. Жуфтликда ишлаш.

Фикрлар бозори” усули қўлланилади.

Учқат-бу бута. Агар сиз бу ўсимликни ҳеч қачон кўрмаган бўлсангиз ҳам, у ҳақида нималарни айта оласиз?

Ҳар бир жуфтликнинг жавоблари тингланиб, энг яхши жавоб берган жуфтлик қарсаклар билан рағбатлантирилади.

Дарсликдаги матнни биргаликда ўқиш.

Ўқитувчи тушунтириб беради.

Жисмоний дақиқа ўтказилади.

Видеоролик кўрсатилади.

Ким кўпроқ” ўйинини ўйнанг.Ўзингиз яшайдиган жойдаги дарахтларни, буталарни ва ўтсимон ўсимликларни айтинг.

Қайси гуруҳ кўп топса, шу гуруҳ ғолиб саналиб рағбатлатирилади.

5-топшириқ. Ойсанамга ўсимликни таърифлашда ёрдам беринг.

Номи ;

Ўсимлик қисмлари;

Қаерда ўсади?;

Қачон гуллайди?

Аҳамияти

6-топшириқ. Жуфтликда ишлаш.

Тажриба ўтказилади.

Бу ўсимликлардан қайси бири учун ҳамма шарт-шароитлар яратилган? Тупроққа қандай ишлов бериш кераклигини айтиб беринг.

Яхши жавоб берган ўқувчилар шаблонлар билан

баҳоланади.

видеоролик

Якуни

10 минут

Сен менга мен сенга” услуби қўлланилади.

Бунда ўқувчилар бир-бирига савол-жавоб қилишади.

Қайта боғланиш: « терак».

Уйга вазифа: Тупроқда ловия уруғини ундиринг. Ниҳолнинг қандай ривожланишини кузатинг. Кузатиш натижаларини дафтарингизга ёзиб келинг.


Қўшимча ахборот


Саралаш – Сиз қўшимча ёрдам беришни қандай режалайсиз? Қобилиятли ўқувчиларга топшириқларни қандай мураккаблаштиришни режалаштирдингиз?

А) ўқувчи

Ўз идеяларини айта олади.Баҳолаш: Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини қандай режалайсиз?

«Рағбатлантирувчи баҳолаш усули».

Қайта боғланиш: «терак»
Фанлараро боғланиш: Табиатшунослик, Дунётаниш,

Бадиий меҳнат

Техника хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қоидалари: йўл ҳаракати қоидалари

АКТни қўллаш: видеоролик

Жисмоний дақиқа видеорлик

Рефлексия:

1. Дарснинг ўқув мақсадлари тўғри танланганми?

2. Бугун ўқувчилар нима билди?

3. Синфдаги аҳвол қандай бўлди?

4. Мен режалаган саралаш ишлари фойдали бўлдими?

5. Мен берилган вақт оралағида барига улгурдимми?

6. Мен ўз режамга қандай тузатишлар киритдим? Нима учун?

Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган саволларга жавоб беринг..

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Якуний сарҳисоб

Қандай икки нарса муваффақиятли бўлди? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг)

1.

2.

Қандай икки нарса дарсни яхшилай олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг)

1.

2.


Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчи ҳақида кейинги дарсимни яхшилашга ёрдамлашадиган нима билдим?


Ўқув иши бўйича директор ўринбосари: _____________ текширилди

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории начальная школа:

X Код для использования на сайте:
Ширина блока px

Скопируйте этот код и вставьте себе на сайт

X

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ